CÔNG TY CP DVTM EU VIỆT NAM
13:09 +07 Thứ hai, 12/04/2021

Trang nhất » Tin tức » Sản Phẩm

Vai trò của phần mềm điều hành trực tuyến trong quản lý

Thứ tư - 10/07/2013 09:13
Vai trò của phần mềm điều hành trực tuyến trong quản lý

Vai trò của phần mềm điều hành trực tuyến trong quản lý

STT Tên chức năng Mô tả chi tiết
 
 
1 Quản trị danh mục Cho phép tạo lập, quản lý các danh mục cho người sử dụng, ví dụ danh mục sổ VB, HSCV, danh mục loại văn bản, lĩnh vực, cơ quan, phòng ban, chức danh và các danh mục khác  
2 Quản lý VB đến  
2.1 Nhập VB đến vào hệ thống Cho phép định nghĩa và phân loại các loại văn bản đến, nhập các thuộc tính VB đến, nhập nội dung toàn văn của VB đến thông qua máy quét hoặc tệp đính kèm  
2.2 Chuyển xử lý VB đến theo quy trình điện tử đã được phê duyệt trong thiết kế    
2.3 Ghi ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo    
2.4 Theo dõi tình trạng xử lý VB đến Hỗ trợ lãnh đạo các cấp tùy theo thẩm quyền có thể theo dõi tình trạng xử lý văn bản VB đến (và cả văn bản đi) theo các trạng thái:
 • VB trong hạn đã xử lý.
 • VB trong hạn đang xử lý.
 • VB trong  hạn chưa xử lý
 • VB quá hạn đã xử lý.
 • VB quá hạn đang xử lý.
 • VB quá hạn chưa xử lý.
 • VB đến hạn chưa xử lý (hạn xử lý VB bằng ngày hiện tại)
 • VB đến hạn đang xử lý.
Cho phép ghi vết xử lý VB
 
2.5 Tìm kiếm, Tra cứu VB đến Tìm kiếm VB theo các thuộc tính VB, tìm kiếm toàn văn
Tra cứu VB theo thời gian, theo biểu thức logic, theo tình trạng xử lý
 
3 Quản lý VB đi  
3.1 Quản lý quá trình soạn thảo, dự thảo VB đi Quá trình soạn thảo VB đi áp dụng theo hướng dẫn nghị định số 110/2004/NĐ-CP:
 • Tạo lập dự thảo VB đi
 • Chỉnh sửa dự thảo VB đi
 • Thẩm tra VB đi
 • Tra cứu, tìm kiếm dự thảo VB đi
 • Cho phép ghi vết xử lý VB
 • Và các chức năng khác
 
3.2 Quản lý quá trình phát hành VB đi Quá trình soạn thảo VB đi áp dụng theo hướng dẫn nghị định số 110/2004/NĐ-CP:
 • Tự động cập nhật các thông tin VB đi
 • Nhập các thông tin bổ sung cho VB đi
 • Nhập nội dung toàn văn VB đi (gắn tệp điện tử, hoặc quét VB)
 • Tra cứu, tìm kiếm VB đi.
 
4 Quản lý giao việc  
4.1 Tạo công việc và giao việc Thực hiện theo quy trình điện tử đã được phê duyệt trong thiết kế.  
4.2 Theo dõi tình trạng xử lý công việc Cho phép Lãnh đạo theo dõi tình trạng xử lý công việc theo 4 trạng thái sau:
 • Công việc trong hạn đang xử lý
 • Công việc  trong  hạn chưa phân xử lý
 • Công việc quá hạn đã phân xử lý
 • Công việc quá hạn chưa phân xử lý
Cho phép lưu lại toàn bộ các thông tin trao đổi giữa các thành viên liên quan đến công việc trong quá trình xử lý.
 
4.3 Ghi ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo    
4.4 Xử lý công việc được giao Xử lý và cập nhật trạng thái xử lý công việc  
5 Quản lý VB nội bộ Quản lý VB nội bộ thực hiện các chức năng:
 • Tạo lập VB nội bộ.
 • Chỉnh sửa, xóa VB nội bộ.
 • Chuyển Văn thư cấp số/ hoặc trực tiếp chuyển sang các đơn vị cần thống báo, cần xin ý kiến
 • Tra cứu, tìm kiếm VB nội  bộ
 • Và các chức năng khác
 
6 Quản lý HSCV  
6.1 Quản lý thư mục lưu trữ HSCV Quản lý thư mục lưu trữ HSCV bao gồm:
 • Lập thư mục lưu hồ sơ công việc
 • Sửa/xóa thư mục lưu HSCV
 • Phân quyền thư mục HSCV
 
6.2 Quản lý HSCV Quản lý HSCV bao gồm:
 • Tạo lập HSCV: HS xử lý văn bản, HS giải quyết công việc, HS soạn thảo VB, HS văn bản liên quan, HS theo dõi hồi báo, …
 • Sửa/xóa HSCV
 • Phân quyền HSCV
 • Gắn/bỏ các tài liệu trong HS
 • Cập nhật kết quả xử lý HSCV
 • Và các chức năng khác
 
7 Báo cáo thống kê  
7.1 In sổ văn bản đến đi In sổ văn bản đến/đi theo số và theo ngày  
7.2 In báo cáo thông kê tình trạng xử lý văn bản In báo cáo thống kê số lượng văn bản đến đã giải quyết, chưa giải quyết trong hạn và chưa giải quyết quá hạn
 • Theo thời gian
 • Theo đơn vị/ theo cá nhân
 
8 Quản trị người dùng Quản trị phòng ban, vai trò, người dùng, …  
9 Quản trị hệ thống Quản trị thông tin về cấu hình hệ thống: thiết lập tham số cấu hình cho kết nối máy in, cơ sở dữ liệu, các hệ thống khác, thiết lập tham số chế độ làm việc, chế độ nhật ký, đăng nhập/đăng xuất…  

Tác giả bài viết: EU Việt Nam

Nguồn tin: EU Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn